You dont have javascript enabled! Please enable it!

仮定 嵐 寿命 Nghĩa là gì かてい あらし じゅみょう

仮定 嵐 寿命 Nghĩa là gì かてい あらし じゅみょう

仮定 嵐 寿命 Nghĩa là gì かてい あらし じゅみょう
嵐 寿命 Nghĩa là gì かてい あらし じゅみょう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 仮 嵐 寿命

仮定

Cách đọc : かてい
Ý nghĩa : giả định
Ví dụ :
だけでは論はません。   かていのはなしだけではけつろんはでません。
vì câu chuyện chỉ là giả định nên không thể đưa ra kết luận

Cách đọc : あらし
Ý nghĩa : cơn bão
Ví dụ :
嵐で庭のれたよ。     あらしでにわのきがおれたよ。
cây trong vườn bị đổ vì báo lớn

寿命

Cách đọc : じゅみょう
Ý nghĩa : tuổi thọ
Ví dụ :
亀の寿命はいんだ。      かめのじゅみょうはながいんだ。
rùa có tuổi thọ rất cao

Trên đây là nội dung bài viết : 仮 嵐 寿命 Nghĩa là gì かてい あらし じゅみょう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: