You dont have javascript enabled! Please enable it!

仲間 整理 至る Nghĩa là gì なかま せいり いたる

仲間 整理 至る Nghĩa là gì なかま せいり いたる

仲間 整理 至る Nghĩa là gì なかま せいり いたる
至る Nghĩa là gì なかま せいり いたる. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  至る

仲間

Cách đọc : なかま
Ý nghĩa : bạn bè, cùng hội cùng thuyền
Ví dụ :
にはがたくさんいる。
Anh ấy có nhiều bạn bè

整理

Cách đọc : せいり
Ý nghĩa : chỉnh lý, chỉnh sửa
Ví dụ :
しました。
Tôi đã chỉnh sửa quần áo cũ

至る

Cách đọc : いたる
Ý nghĩa : đạt đến
Ví dụ :
ようやく論に至ったようね
Cuối cũng có vẻ đã đạt tới kết quả nhỉ

Trên đây là nội dung bài viết : 至る Nghĩa là gì なかま せいり いたる. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: