You dont have javascript enabled! Please enable it!

会場 電子 文 Nghĩa là gì かいじょう でんし ぶん

会場 電子 文 Nghĩa là gì かいじょう でんし ぶん

会場 電子 文 Nghĩa là gì かいじょう でんし ぶん
Nghĩa là gì かいじょう でんし ぶん. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

会場

Cách đọc : かいじょう
Ý nghĩa : hội trường
Ví dụ :
になりました。
Hội trường đầy người

電子

Cách đọc : でんし
Ý nghĩa : điện tử
Ví dụ :
はとても便です。
Từ điển điện tử rất tiện

Cách đọc : ぶん
Ý nghĩa : câu văn
Ví dụ :
このかりません。
Câu văn nay tôi không hiểu nghĩa

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì かいじょう でんし ぶん. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: