You dont have javascript enabled! Please enable it!

似せる 不得意 和らぐ Nghĩa là gì にせる ふとくい やわらぐ

似せる 不得意 和らぐ Nghĩa là gì にせる ふとくい やわらぐ

似せる  不得意  和らぐ  Nghĩa là gì にせる ふとくい やわらぐ
似せる らぐ Nghĩa là gì にせる ふとくい やわらぐ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 似せる らぐ

似せる

Cách đọc : にせる
Ý nghĩa : mô phỏng, bắt chước
Ví dụ :
に似せてきました。
tôi đã bắt chước chữ của anh ta

不得意

Cách đọc : ふとくい
Ý nghĩa : không giỏi, yếu
Ví dụ :
です。
tôi không giỏi toán

和らぐ

Cách đọc : やわらぐ
Ý nghĩa : nguôi đi, dịu đi
Ví dụ :
このくとちがらぎます。
khi nghe bài hát này tâm tình của tôi lại dịu đi

Trên đây là nội dung bài viết : 似せる らぐ Nghĩa là gì にせる ふとくい やわらぐ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: