You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

似ている 驚く 嫌 Nghĩa là gì ?にている niteiru おどろく odorokku いや iya

似ている 驚く 嫌 Nghĩa là gì ?にている niteiru おどろく odorokku いや iya

似ている 驚く 嫌 Nghĩa là gì  Từ điển Nhật Việt

似ている 驚く 嫌 Nghĩa là gì ?にている niteiru おどろく odorokku いや iya . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ 似ている 驚く 嫌 .

似ている

Cách đọc : にている niteiru
Ý nghĩa : giống (ai đó)
Ví dụ :
に似ています。
Tôi giống mẹ của tôi”

驚く

Cách đọc : おどろく odorokku
Ý nghĩa : giật mình, ngạc nhiên
Ví dụ :
て驚いた。
さに驚きました。
Anh ấy giật mình khi nhìn thấy máu
Tôi bị giật mình bởi gió thổi mạnh”

Cách đọc : いや iya
Ý nghĩa : không thích
Ví dụ :
つのが嫌だ。
Tôi không thích chờ đợi”

Trên đây là nội dung bài viết 似ている 驚く 嫌 Nghĩa là gì ?にている niteiru おどろく odorokku いや iya . Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: