You dont have javascript enabled! Please enable it!

低気圧 機長 夏季 Nghĩa là gì ていきあつ きちょう かき

低気圧 機長 夏季 Nghĩa là gì ていきあつ きちょう かき

低気圧  機長  夏季  Nghĩa là gì ていきあつ きちょう かき
季 Nghĩa là gì ていきあつ きちょう かき. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 低

低気圧

Cách đọc : ていきあつ
Ý nghĩa : áp suất thấp
Ví dụ :
圧がづいています。
luồng áp thấp đang tiến đến gần

機長

Cách đọc : きちょう
Ý nghĩa : cơ trưởng, phi công
Ví dụ :
があったの。
Có thông báo từ cơ trưởng à

夏季

Cách đọc : かき
Ý nghĩa : khoảng thời gian mùa hè
Ví dụ :
季講みした?
Cậu đã đăng ký khóa học mùa hè à

Trên đây là nội dung bài viết : 低 季 Nghĩa là gì ていきあつ きちょう かき. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: