You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

何度 なかなか さっき Nghĩa là gì ?なんど nando なかなか nakanaka さっき sakki

何度 なかなか さっき Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

何度 なかなか さっき Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
なかなか さっき Nghĩa là gì ?なんど nando なかなか nakanaka さっき sakki. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  なかなか さっき

何度

Cách đọc : なんど nando
Ý nghĩa : nhiều lần
Ví dụ :
あのにはきました。
Tôi đã tới của hàng đó nhiều lần

なかなか

Cách đọc : なかなか nakanaka
Ý nghĩa : mãi mà không
Ví dụ :
がなかなかきません。
Hành lý mãi không tới

さっき

Cách đọc : さっき sakki
Ý nghĩa : vừa nãy
Ví dụ :
さっきのけましょう。
さっき便きました。
Chúng ta tiếp tục chuyện vừa nãy đi
Vừa nãy có bưu kiện tới

Trên đây là nội dung bài viết : なかなか さっき Nghĩa là gì ?なんど nando なかなか nakanaka さっき sakki. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: