You dont have javascript enabled! Please enable it!

何百 何千(なんぜん がくんと Nghĩa là gì なんびゃく 何千(なんぜん がくんと

何百 何千(なんぜん がくんと Nghĩa là gì なんびゃく 何千(なんぜん がくんと

何百 何千(なんぜん がくんと Nghĩa là gì なんびゃく 何千(なんぜん がくんと
(なんぜん がくんと Nghĩa là gì なんびゃく (なんぜん がくんと. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  (なんぜん がくんと

何百

Cách đọc : なんびゃく
Ý nghĩa : vài trăm
Ví dụ :
ものしいました。
Tôi đã xin thấy vài trăm con cá xinh đẹp ngoài biển

何千(なんぜん

Cách đọc : (なんぜん
Ý nghĩa : vài nghìn
Ví dụ :
ものメールがせられたよ。
Có hàng ngàn thư từ công ty báo được gửi tới

がくんと

Cách đọc : がくんと
Ý nghĩa : đáng kể, nhiều
Ví dụ :
績ががくんとちてしまった。
Học kỳ này thành tích sụt giảm đáng kể

Trên đây là nội dung bài viết : (なんぜん がくんと Nghĩa là gì なんびゃく (なんぜん がくんと. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: