You dont have javascript enabled! Please enable it!

作品 迫る 大会 Nghĩa là gì ?さくひん sakuhin せまる semaru たいかい taikai

作品 迫る 大会 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

作品 迫る 大会 Nghĩa là gì
迫る Nghĩa là gì ?さくひん sakuhin せまる semaru たいかい taikai. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  迫る

作品

Cách đọc : さくひん sakuhin
Ý nghĩa : tác phẩm
Ví dụ :
このはゴッホのだ。
Bức tranh này là tác phẩm của Van gốc

迫る

Cách đọc : せまる semaru
Ý nghĩa : tới gần
Ví dụ :
締めりが迫っています。
Hạn cuối đã tới gần

大会

Cách đọc : たいかい taikai
Ý nghĩa : đại hội
Ví dụ :
にはがあります。
Vào mùa hè có đại hội bắn pháo hoa ở bờ sông

Trên đây là nội dung bài viết : 迫る Nghĩa là gì ?さくひん sakuhin せまる semaru たいかい taikai. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: