You dont have javascript enabled! Please enable it!

例 お辞儀 横断歩道 Nghĩa là gì ?れい おじぎ おうだんほどう

例 お辞儀 横断歩道 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

例 お辞儀 横断歩道 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
Nghĩa là gì ?れい おじぎ おうだんほどう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

Cách đọc : れい
Ý nghĩa : ví dụ
Ví dụ :
を挙げてください。
をいくつかせてください。
Hãy cho 1 ví dụ
Hãy cho vài ví dụ cụ thể

お辞儀

Cách đọc : おじぎ
Ý nghĩa : cúi chào
Ví dụ :
にお儀をした。
mọi người đã cúi chào giám đốc

横断歩道

Cách đọc : おうだんほどう
Ý nghĩa : đường cho người đi bộ
Ví dụ :
あそこにがあります。
Ở đó có vạch sang đường

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì ?れい おじぎ おうだんほどう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: