You dont have javascript enabled! Please enable it!

信号 円 非常に Nghĩa là gì ?しんごう shingou えん en ひじょうに hijouni

信号 円 非常に Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

信号 円 非常に Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
に Nghĩa là gì ?しんごう shingou えん en ひじょうに hijouni. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

信号

Cách đọc : しんごう shingou
Ý nghĩa : đèn giao thông
Ví dụ :
になった。
Đèn giao thông đã thành màu xanh

Cách đọc : えん en
Ý nghĩa : vòng tròn
Ví dụ :
そこにきなを描いて。
Hãy vẽ vòng tròn to ở đây

非常に

Cách đọc : ひじょうに hijouni
Ý nghĩa : rất, cực kỳ
Ví dụ :
これはです。
cái này rất cần thiết

Trên đây là nội dung bài viết : に Nghĩa là gì ?しんごう shingou えん en ひじょうに hijouni. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: