You dont have javascript enabled! Please enable it!

傷付ける うつむく 前売り券 Nghĩa là gì ?きずつける うつむく まえうりけん

傷付ける うつむく 前売り券 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

傷付ける うつむく 前売り券 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
ける うつむく Nghĩa là gì ?きずつける うつむく まえうりけん. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 傷ける うつむく

傷付ける

Cách đọc : きずつける
Ý nghĩa : làm tổn thương
Ví dụ :
あなたを傷けるつもりはありませんでした。
Tôi không có ý định làm tổn thương anh

うつむく

Cách đọc : うつむく
Ý nghĩa : nhìn xuống
Ví dụ :
はうつむいてかをえているね。
Anh ấy đang nhìn xuống, suy nhỉ gì đó thì phải nhỉ

前売り券

Cách đọc : まえうりけん
Ý nghĩa : vé bán trước
Ví dụ :
コンサートのれたんだ。
Tôi đã mua được vé bán trước cho buổi hoà nhạc

Trên đây là nội dung bài viết : 傷ける うつむく Nghĩa là gì ?きずつける うつむく まえうりけん. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: