働き 論じる 演説 Nghĩa là gì はたらき ろんじる えんぜつ

働き 論じる 演説 Nghĩa là gì はたらき ろんじる えんぜつ

働き 論じる 演説 Nghĩa là gì はたらき ろんじる えんぜつ
き 論じる 演 Nghĩa là gì はたらき ろんじる えんぜつ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : き 論じる 演

働き

Cách đọc : はたらき
Ý nghĩa : làm việc
Ví dụ :
がすばらしいきをしたな。
Cấp dưới đang làm việc tuyệt vời

論じる

Cách đọc : ろんじる
Ý nghĩa : thảo luận
Ví dụ :
について論じたの。
Tôi đã thảo luận với bạn bè về tương lai của trái đất

演説

Cách đọc : えんぜつ
Ý nghĩa : diễn thuyết
Ví dụ :
で演したのよ。
Anh ấy đã diễn thuyết tại địa phương rồi đó

Trên đây là nội dung bài viết : き 論じる 演 Nghĩa là gì はたらき ろんじる えんぜつ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :