You dont have javascript enabled! Please enable it!

元日 たく 照る Nghĩa là gì がんじつ たく てる

元日 たく 照る Nghĩa là gì がんじつ たく てる

たく る Nghĩa là gì がんじつ たく てる. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  たく

元日

Cách đọc : がんじつ
Ý nghĩa : ngày đầu năm mới
Ví dụ :
には詣にきます。
Vào ngày đầu năm mới mọi người hay đi lễ chùa.

たく

Cách đọc : たく
Ý nghĩa : đốt lửa
Ví dụ :
薪をめてをたいたよ。
Tôi tập trung củi lại để nhóm lửa đó.

照る

Cách đọc : てる
Ý nghĩa : chiếu sáng
Ví dụ :
しがりつけますね。
Ánh sáng mặt trời chiếu thật mạnh nhỉ

Trên đây là nội dung bài viết : たく る Nghĩa là gì がんじつ たく てる. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: