You dont have javascript enabled! Please enable it!

先ほど 暗記 銅 Nghĩa là gì さきほど あんき どう

先ほど 暗記 銅 Nghĩa là gì さきほど あんき どう

先ほど  暗記  銅  Nghĩa là gì さきほど あんき どう
ほど Nghĩa là gì さきほど あんき どう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ほど

先ほど

Cách đọc : さきほど
Ý nghĩa : vừa lúc nãy
Ví dụ :
そのでしたら、ほど司から許ております。
Về vụ đó, vừa rồi tôi đã nhận được sự cho phép từ cấp trên

暗記

Cách đọc : あんき
Ý nghĩa : sự ghi nhớ, học thuộc lòng
Ví dụ :
したんだ。
Trước kỳ thi tôi đã học thuộc câu anh văn

Cách đọc : どう
Ý nghĩa : đồng
Ví dụ :
10でできています。
Đồng 10 Yên được làm bằng đồng

Trên đây là nội dung bài viết : ほど Nghĩa là gì さきほど あんき どう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: