You dont have javascript enabled! Please enable it!

先端 争う 一流 Nghĩa là gì せんたん あらそう いちりゅう

先端 争う 一流 Nghĩa là gì せんたん あらそう いちりゅう

先端 争う 一流 Nghĩa là gì せんたん あらそう いちりゅう
Nghĩa là gì せんたん あらそう いちりゅう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

先端

Cách đọc : せんたん
Ý nghĩa : điểm cuối
Ví dụ :
棒の端をってください。
hãy cầm điểm cuối của cây gậy

争う

Cách đọc : あらそう
Ý nghĩa : đánh nhau
Ví dụ :
その2源をめぐってっています。
2 quốc gia này đang tranh chấp về vấn đề tài nguyên

一流

Cách đọc : いちりゅう
Ý nghĩa : hàng đầu
Ví dụ :
です。
anh ta là vận động viên hàng đầu

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì せんたん あらそう いちりゅう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: