You dont have javascript enabled! Please enable it!

公共 民間 裁判 Nghĩa là gì こうきょう みんかん さいばん

公共 民間 裁判 Nghĩa là gì こうきょう みんかん さいばん

公共 民間 裁判 Nghĩa là gì こうきょう みんかん さいばん
裁判 Nghĩa là gì こうきょう みんかん さいばん. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  裁判

公共

Cách đọc : こうきょう
Ý nghĩa : công cộng
Ví dụ :
は誰でもできます。
Phương tiện công cộng ai cũng có thể sử dụng

民間

Cách đọc : みんかん
Ý nghĩa : thuộc về tư nhân
Ví dụ :
その却されたんだ。
Khu đất đó đã được bán cho doanh nghiệp tư nhân

裁判

Cách đọc : さいばん
Ý nghĩa : sự xét sử
Ví dụ :
裁判のはテレビで継されたわよ。
Tình hình của buổi xét xử đang được phát sóng trực tiếp trên tivi

Trên đây là nội dung bài viết : 裁判 Nghĩa là gì こうきょう みんかん さいばん. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: