You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

公園 中学 成績 Nghĩa là gì ?こうえん kouen ちゅうがく chuugaku せいせき seiseki

公園 中学 成績 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

公園 中学 成績 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
績 Nghĩa là gì ?こうえん kouen ちゅうがく chuugaku せいせき seiseki. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

公園

Cách đọc : こうえん kouen
Ý nghĩa : công viên
Ví dụ :
さながあります。

Ở công viên có một cái ao nhỏ

中学

Cách đọc : ちゅうがく chuugaku
Ý nghĩa : trung học
Ví dụ :
っています。
Con trai tôi đang học trung học

成績

Cách đọc : せいせき seiseki
Ý nghĩa : thành tích
Ví dụ :
績ががりました。
Thành tích đã lên cao

Trên đây là nội dung bài viết : 績 Nghĩa là gì ?こうえん kouen ちゅうがく chuugaku せいせき seiseki. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: