You dont have javascript enabled! Please enable it!

共通 現代 被害 Nghĩa là gì きょうつう げんだい ひがい

共通 現代 被害 Nghĩa là gì きょうつう げんだい ひがい

共通 現代 被害 Nghĩa là gì きょうつう げんだい ひがい
被害 Nghĩa là gì きょうつう げんだい ひがい. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  被害

共通

Cách đọc : きょうつう
Ý nghĩa : chung, giống nhau
Ví dụ :
たちはの趣っています。
Chúng tôi có chung sở thích

現代

Cách đọc : げんだい
Ý nghĩa : hiện đại
Ví dụ :
には驚くよ。
Thật kinh ngạc trước sự tiến bộ của khoa học hiện đại

被害

Cách đọc : ひがい
Ý nghĩa : thiệt hại
Ví dụ :
の被害にあったの。
Nhà của anh ấy có bị thiệt hại gì do bão không

Trên đây là nội dung bài viết : 被害 Nghĩa là gì きょうつう げんだい ひがい. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: