You dont have javascript enabled! Please enable it!

内緒 つぶる 用件 Nghĩa là gì ?ないしょ naisho つぶる tsuburu ようけん youken

内緒 つぶる 用件 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

内緒 つぶる 用件 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
つぶる Nghĩa là gì ?ないしょ naisho つぶる tsuburu ようけん youken. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  つぶる

内緒

Cách đọc : ないしょ naisho
Ý nghĩa : bí mật
Ví dụ :
このは課にはですよ。
Chuyện này bí mật, không được nói với kachou (trưởng bộ phận) đó

つぶる

Cách đọc : つぶる tsuburu
Ý nghĩa : nhắm mắt
Ví dụ :
をつぶってください。
Hãy nhắm mắt lại

用件

Cách đọc : ようけん youken
Ý nghĩa : việc cần làm
Ví dụ :
をメモしておきました。
Tôi đã ghi lại những việc cần làm

Trên đây là nội dung bài viết : つぶる Nghĩa là gì ?ないしょ naisho つぶる tsuburu ようけん youken. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: