You dont have javascript enabled! Please enable it!

出身 職業 スター Nghĩa là gì ?しゅっしん shusshin しょくぎょう shokugyou スター suta-

出身 職業 スター Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

出身 職業 スター Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
スター Nghĩa là gì ?しゅっしん shusshin しょくぎょう shokugyou スター suta-. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  スター

出身

Cách đọc : しゅっしん shusshin
Ý nghĩa : xuất thân
Ví dụ :
はカナダです。
です。
Trợ giảng xuất thân từ Canada
Tôi xuất thân từ Hokkaido

職業

Cách đọc : しょくぎょう shokugyou
Ý nghĩa : nghề nghiệp
Ví dụ :
あなたのえてください。
Hãy cho tôi biết nghề nghiệp của anh

スター

Cách đọc : スター suta-
Ý nghĩa : ngôi sao, sao
Ví dụ :
はそのときスターだったよ。
Anh ta khi đó là ngôi sao đó

Trên đây là nội dung bài viết : スター Nghĩa là gì ?しゅっしん shusshin しょくぎょう shokugyou スター suta-. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: