You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

割合 正式 出場 Nghĩa là gì わりあい せいしき しゅつじょう

割合 正式 出場 Nghĩa là gì わりあい せいしき しゅつじょう

割合 正式 出場 Nghĩa là gì わりあい せいしき しゅつじょう
Nghĩa là gì わりあい せいしき しゅつじょう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

割合

Cách đọc : わりあい
Ý nghĩa : tỉ lệ
Ví dụ :
つのを13のぜたんだ。
2 loại hoá chất đó, pha trộng theo tỷ lệ 1 : 3

正式

Cách đọc : せいしき
Ý nghĩa : chính thức
Ví dụ :
りました。
Tôi đã nhận được thư mời chính thức

出場

Cách đọc : しゅつじょう
Ý nghĩa : tham dự, trình diễn
Ví dụ :
は8チームがしました。
Hôm này có 8 đội lên trình diễn

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì わりあい せいしき しゅつじょう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: