You dont have javascript enabled! Please enable it!

十分 あまり 写真 Nghĩa là gì ?じゅうぶん juubun あまり amari しゃしん shashin

十分 あまり 写真 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

十分 あまり 写真 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
あまり Nghĩa là gì ? じゅうぶん juubun あまり amari しゃしん shashin. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  あまり

十分

Cách đọc : じゅうぶん juubun
Ý nghĩa : đủ
Ví dụ :
はまだあります。
Tôi vẫn chưa đủ tiền

あまり

Cách đọc : あまり amari
Ý nghĩa : không… lắm (ví dụ không ngon lắm)
Ví dụ :
このビールはあまりしくありません。
はテレビをあまりません。
Bia này không ngon mấy
Tôi không xem ti vi mấy

写真

Cách đọc : しゃしん shashin
Ý nghĩa : bức ảnh
Ví dụ :
になります。
そのせてください。
Bức ảnh này là một kỉ niệm sâu sắc
Cho tôi xem bức ảnh đó nhé

Trên đây là nội dung bài viết : あまり Nghĩa là gì ? じゅうぶん juubun あまり amari しゃしん shashin. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: