You dont have javascript enabled! Please enable it!

半面 家主 著す Nghĩa là gì はんめん やぬし あらわす

半面 家主 著す Nghĩa là gì はんめん やぬし あらわす

著す Nghĩa là gì はんめん やぬし あらわす. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  著す

半面

Cách đọc : はんめん
Ý nghĩa : 1 nửa, 1 phía
Ví dụ :
テニスコートの使ってをしたの。
Một nửa sân tennis đã được sử dụng cho trận đấu.

家主

Cách đọc : やぬし
Ý nghĩa : chủ nhà cho thuê
Ví dụ :
は1んでいます。
Người chủ nhà sống ở tầng 1.

著す

Cách đọc : あらわす
Ý nghĩa : viết sách
Ví dụ :
このではさがよく著されているよ。
Cuốn sách này viết rất rõ tầm quan trọng của thiên nhiên.

Trên đây là nội dung bài viết : 著す Nghĩa là gì はんめん やぬし あらわす. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: