You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

占める 実現 交渉 Nghĩa là gì しめる じつげん こうしょう

占める 実現 交渉 Nghĩa là gì しめる じつげん こうしょう

占める 実現 交渉 Nghĩa là gì しめる じつげん こうしょう
占める 渉 Nghĩa là gì しめる じつげん こうしょう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 占める

占める

Cách đọc : しめる
Ý nghĩa : chiếm
Ví dụ :
くメールのうち、惑メールが7を占めている。
Trong số các mail gửi tới thì mail rác chiếm tỷ lệ 70%

実現

Cách đọc : じつげん
Ý nghĩa : thực hiện
Ví dụ :
するには努です。
Để thực hiện ước mở cần có nỗ lực

交渉

Cách đọc : こうしょう
Ý nghĩa : đàm phán
Ví dụ :
渉しています。
Hiện tại đang đàm phán vấn đề giá cả

Trên đây là nội dung bài viết : 占める 渉 Nghĩa là gì しめる じつげん こうしょう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: