You dont have javascript enabled! Please enable it!

取り上げる 伝統 民主 Nghĩa là gì とりあげる でんとう みんしゅ

取り上げる 伝統 民主 Nghĩa là gì とりあげる でんとう みんしゅ

取り上げる 伝統 民主 Nghĩa là gì とりあげる でんとう みんしゅ
げる Nghĩa là gì とりあげる でんとう みんしゅ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : げる

取り上げる

Cách đọc : とりあげる
Ý nghĩa : tước đoạt, lấy
Ví dụ :
ないのでからライターをげました。
Vì nguy hiểm nên tôi đã lấy bật lửa khỏi bọn trẻ

伝統

Cách đọc : でんとう
Ý nghĩa : truyền thống
Ví dụ :
統をにします。
Tôi rất coi trọng truyền thống của Nhật Bản

民主

Cách đọc : みんしゅ
Ý nghĩa : dân chủ
Ví dụ :
についてしました。
Tôi đã học về chủ nghĩa dân chủ

Trên đây là nội dung bài viết : げる Nghĩa là gì とりあげる でんとう みんしゅ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: