You dont have javascript enabled! Please enable it!

合図 夜明け 有能 Nghĩa là gì あいず よあけ ゆうのう

合図 夜明け 有能 Nghĩa là gì あいず よあけ ゆうのう

Nghĩa là gì あいず よあけ ゆうのう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

合図

Cách đọc : あいず
Ý nghĩa : dấu hiệu
Ví dụ :
掌がをしたよ。
Xe đã ra tín hiệu xuất phát rồi đó

夜明け

Cách đọc : よあけ
Ý nghĩa : sáng tinh mơ
Ví dụ :
けとめたんだ。
Trời sáng là mắt tôi cũng tỉnh

有能

Cách đọc : ゆうのう
Ý nghĩa : có năng lực
Ví dụ :
はとてもです。
Cô ấy là một cấp dưới rất có năng lực.

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì あいず よあけ ゆうのう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: