You dont have javascript enabled! Please enable it!

合成 組み込む 分担 Nghĩa là gì ごうせい くみこむ ぶんたん

合成 組み込む 分担 Nghĩa là gì ごうせい くみこむ ぶんたん

合成  組み込む  分担  Nghĩa là gì ごうせい くみこむ ぶんたん
Nghĩa là gì ごうせい くみこむ ぶんたん. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

合成

Cách đọc : ごうせい
Ý nghĩa : tổng hợp, sáng tác
Ví dụ :
このソフトでできます。
Phần mềm này có khả năng tổng hợp hình ảnh

組み込む

Cách đọc : くみこむ
Ý nghĩa : ghép vào, đưa vào
Ví dụ :
キャンペーンにしいイベントをみました。
Trong chiến dịch đó người ta đã ghép vào một sự kiện mới

分担

Cách đọc : ぶんたん
Ý nghĩa : gánh vác
Ví dụ :
たちしています。
Vợ chồng chúng tôi cùng gánh vác việc nhà

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì ごうせい くみこむ ぶんたん. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: