You dont have javascript enabled! Please enable it!

同性 旅費 小雨 Nghĩa là gì どうせい りょひ こさめ

同性 旅費 小雨 Nghĩa là gì どうせい りょひ こさめ

同性  旅費  小雨  Nghĩa là gì どうせい りょひ こさめ
Nghĩa là gì どうせい りょひ こさめ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

同性

Cách đọc : どうせい
Ý nghĩa : cùng giới
Ví dụ :
よりのほうがいよ。
tôi có nhiều bạn khác giới hơn là bạn cùng giới

旅費

Cách đọc : りょひ
Ý nghĩa : phí đi du lịch
Ví dụ :
してくれました。
tôi đã được bố cho tiền đi du lịch

小雨

Cách đọc : こさめ
Ý nghĩa : muưa bụi, nưa phùn
Ví dụ :
なので傘はりません。
vì chỉ là mưa nhỏ nên không cần ô đâu

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì どうせい りょひ こさめ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: