You dont have javascript enabled! Please enable it!

名人 差し上げる 大工 Nghĩa là gì めいじん さしあげる だいく

名人 差し上げる 大工 Nghĩa là gì めいじん さしあげる だいく

名人  差し上げる  大工  Nghĩa là gì めいじん さしあげる だいく
げる Nghĩa là gì めいじん さしあげる だいく. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  げる

名人

Cách đọc : めいじん
Ý nghĩa : chuyên gia, người nổi tiếng
Ví dụ :
は釣りのです。
Anh ấy là một tay câu (cá) giỏi (có nghề, nổi tiếng)

差し上げる

Cách đọc : さしあげる
Ý nghĩa : biếu tặng, đưa
Ví dụ :
こちらをげます。
Tôi xin biếu anh cái này.

大工

Cách đọc : だいく
Ý nghĩa : thợ mộc
Ví dụ :
です。
Bố tôi là thợ mộc.

Trên đây là nội dung bài viết : げる Nghĩa là gì めいじん さしあげる だいく. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: