You dont have javascript enabled! Please enable it!

吐く 無限 間接 Nghĩa là gì はく むげん かんせつ

吐く 無限 間接 Nghĩa là gì はく むげん かんせつ

吐く 無限 間接 Nghĩa là gì はく むげん かんせつ
吐く Nghĩa là gì はく むげん かんせつ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 吐く

吐く

Cách đọc : はく
Ý nghĩa : khạc nhổ, nôn
Ví dụ :
は乱暴なを吐いたぞ。       はれはらんぼうなことばをはいたぞ。
anh ta văng ra rất nhiều lời thô tục

無限

Cách đọc : むげん
Ý nghĩa : vô hạn
Ví dụ :
源はではありません。       しげんはむげんではありません。
nguồn tài nguyên không phài là vô hạn

間接

Cách đọc : かんせつ
Ý nghĩa : gián tiếp
Ví dụ :
それはつです。     そらはかんせつてきなげんいんのひとつです。
đó là một trong những nguyên nhân gián tiếp

Trên đây là nội dung bài viết : 吐く Nghĩa là gì はく むげん かんせつ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: