You dont have javascript enabled! Please enable it!

図書室 万歳 自習 Nghĩa là gì としょしつ ばんざい じしゅう

図書室 万歳 自習 Nghĩa là gì としょしつ ばんざい じしゅう

図書室  万歳  自習  Nghĩa là gì としょしつ ばんざい じしゅう
Nghĩa là gì としょしつ ばんざい じしゅう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

図書室

Cách đọc : としょしつ
Ý nghĩa : thư viện
Ví dụ :
した。
Tôi đã học trên thư viện.

万歳

Cách đọc : ばんざい
Ý nghĩa : vạn tuế
Ví dụ :
った、
Thắng rồi, hoan hô (vạn tuế)!

自習

Cách đọc : じしゅう
Ý nghĩa : tự học
Ví dụ :
がある。
Ngày mai có giờ tự học.

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì としょしつ ばんざい じしゅう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: