You dont have javascript enabled! Please enable it!

国家 試合 結局 Nghĩa là gì こっか しあい けっきょく

国家 試合 結局 Nghĩa là gì こっか しあい けっきょく

国家 試合 結局 Nghĩa là gì こっか しあい けっきょく
Nghĩa là gì こっか しあい けっきょく. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

国家

Cách đọc : こっか
Ý nghĩa : bang, quốc gia
Ví dụ :
のリーダーだ。
Thủ tưởng là lãnh đạo của đất nước

試合

Cách đọc : しあい
Ý nghĩa : trận đấu
Ví dụ :
からですか。
Trận đấu ngày mai bắt đầu từ mấy giờ?

結局

Cách đọc : けっきょく
Ý nghĩa : kết cục
Ví dụ :
いたかったのだろう。
Anh ấy kết cục là đã nói gì vậy không biết

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì こっか しあい けっきょく. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: