You dont have javascript enabled! Please enable it!

在学 恩 こぐ Nghĩa là gì ざいがく おん こぐ

在学 恩 こぐ Nghĩa là gì ざいがく おん こぐ

恩 こぐ Nghĩa là gì ざいがく おん こぐ. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  恩 こぐ

在学

Cách đọc : ざいがく
Ý nghĩa : đang học
Ví dụ :
しています。
Chị gái tôi đang học đại học.

Cách đọc : おん
Ý nghĩa : ơn nghĩa
Ví dụ :
このご恩はれません。
Ơn nghĩa này cả đời tôi sẽ không quên.

こぐ

Cách đọc : こぐ
Ý nghĩa : chèo thuyền
Ví dụ :
らはでボートをこいだんだ。
Họ đã thay phiên nhau chèo thuyền.

Trên đây là nội dung bài viết : 恩 こぐ Nghĩa là gì ざいがく おん こぐ. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: