You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

地図 運転 降りる Nghĩa là gì ?ちず chizu うんてん unten おりる oriru

地図 運転 降りる Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

地図 運転 降りる Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
りる Nghĩa là gì ?ちず chizu うんてん unten おりる oriru. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  りる

地図

Cách đọc : ちず chizu
Ý nghĩa : bản đồ
Ví dụ :
てきてください。
Hãy nhìn bản đồ

運転

Cách đọc : うんてん unten
Ý nghĩa : lái xe
Ví dụ :
トラックをできますか。
Bạn có thể lái xe tải không?

降りる

Cách đọc : おりる oriru
Ý nghĩa : đi xuống
Ví dụ :
ります。
Tôi sẽ xuống nhà ga tiếp theo

Trên đây là nội dung bài viết : りる Nghĩa là gì ?ちず chizu うんてん unten おりる oriru. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: