You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

地点 枝 寮 Nghĩa là gì ちてん えだ りょう

地点 枝 寮 Nghĩa là gì ちてん えだ りょう

地点 枝 寮 Nghĩa là gì ちてん えだ りょう
寮 Nghĩa là gì ちてん えだ りょう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

地点

Cách đọc : ちてん
Ý nghĩa : địa điểm
Ví dụ :
もうすぐします。    もうすぐもくひょうのちてんにとうたつします。
chúng ta sắp đến nơi rồi

Cách đọc : えだ
Ý nghĩa : cành, nhánh
Ví dụ :
ってはいけません。      きのえだをおってはいけません。
không được bẻ cành cây

Cách đọc : りょう
Ý nghĩa : kí túc xá
Ví dụ :
の寮にんでいます。      かれはかしゃのりょうにすんでいます。
anh ta sống trong kí túc xá của công ty

Trên đây là nội dung bài viết : 寮 Nghĩa là gì ちてん えだ りょう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: