You dont have javascript enabled! Please enable it!

大体 突然 思想 Nghĩa là gì だいたい とつぜん しそう

大体 突然 思想 Nghĩa là gì だいたい とつぜん しそう

大体 突然 思想 Nghĩa là gì だいたい とつぜん しそう
Nghĩa là gì だいたい とつぜん しそう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

大体

Cách đọc : だいたい
Ý nghĩa : đại khái, nói chung
Ví dụ :
めからだったのだ。
Nói chung, từ đầu đấy là 1 kế hoạch không thể thực hiện

突然

Cách đọc : とつぜん
Ý nghĩa : đột nhiên
Ví dụ :
したのよ。
Anh ấy đột nhiên lao ra

思想

Cách đọc : しそう
Ý nghĩa : tư tưởng
Ví dụ :
にはがある。
Con người tự do tư tưởng

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì だいたい とつぜん しそう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: