You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

大学 安い もっと Nghĩa là gì ?だいがく daigaku やすい yasui もっと motto

大学 安い もっと Nghĩa là gì ?だいがく daigaku やすい yasui もっと motto

大学 安い もっと Nghĩa là gì Từ điển Nhật Việt

い もっと Nghĩa là gì ?だいがく daigaku やすい yasui もっと motto. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ い もっと

大学

Cách đọc : だいがく daigaku
Ý nghĩa : đại học
Ví dụ :
ってもっとしたいです。
うちの1です。
Vào đại học tôi muốn học nhiều thứ hơn nữa
Con trai tôi là sinh viên đại học năm nhất”

安い

Cách đọc : やすい yasui
Ý nghĩa : rẻ
Ví dụ :
このはとてもかった。
Bộ quần áo này rất rẻ”

もっと

Cách đọc : もっと motto
Ý nghĩa : hơn
Ví dụ :
もっとくにてください。
Hãy đén gần hơn nữa”

Trên đây là nội dung bài viết  い もっと Nghĩa là gì ?だいがく daigaku やすい yasui もっと motto. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: