You dont have javascript enabled! Please enable it!

大手 部長 前半 Nghĩa là gì ?おおて ぶちょう ぜんはん

大手 部長 前半 Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

大手 部長 前半 Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
Nghĩa là gì ?おおて ぶちょう ぜんはん. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

大手

Cách đọc : おおて
Ý nghĩa : công ty lớn
Ví dụ :
のメーカーにめています。
Anh ấy đang làm việc cho một nhà sản xuất lớn

部長

Cách đọc : ぶちょう
Ý nghĩa : trưởng phòng
Ví dụ :
をしたんだ。
です。
Tôi đã trao đổi công việc với trưởng phòng
Trường phòng đang đi công tác trên Tokyo

前半

Cách đọc : ぜんはん
Ý nghĩa : nửa đầu, hiệp một
Ví dụ :
チームのリードでわったよ。
Hiệp 1 đã kết thúc với sự dẫn điểm của đội bạn

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì ?おおて ぶちょう ぜんはん. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: