女優 返る 実用 Nghĩa là gì じょゆう かえる じつよう

女優 返る 実用 Nghĩa là gì じょゆう かえる じつよう

女優 返る 実用 Nghĩa là gì じょゆう かえる じつよう
Nghĩa là gì じょゆう かえる じつよう. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

女優

Cách đọc : じょゆう
Ý nghĩa : nữ diễn viên
Ví dụ :
はずっとになるのがでした。
Cô ấy có ước mơ là trở thành diễn viên

返る

Cách đọc : かえる
Ý nghĩa : trở lại
Ví dụ :
もうってえましょう。
Chúng ta hãy trở lại điểm ban đầu 1 lần nữa và suy nghĩ

実用

Cách đọc : じつよう
Ý nghĩa : thực dụng
Ví dụ :
これはとてもなサイトだね。
Đây là 1 trang rất hữu dụng

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì じょゆう かえる じつよう. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :