You dont have javascript enabled! Please enable it!

守備 闘う 引き受ける Nghĩa là gì しゅび たたかう ひきうける

守備 闘う 引き受ける Nghĩa là gì しゅび たたかう ひきうける

闘う ける Nghĩa là gì しゅび たたかう ひきうける. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  闘う ける

守備

Cách đọc : しゅび
Ý nghĩa : phòng ngự
Ví dụ :
そのチームはいね。
Đội đó phòng ngự tốt nhỉ.

闘う

Cách đọc : たたかう
Ý nghĩa : đấu tranh, chiến đấu
Ví dụ :
と闘ったの。
Anh ấy đã chiến đấu với bệnh tật.

引き受ける

Cách đọc : ひきうける
Ý nghĩa : đảm nhận, đảm nhiệm
Ví dụ :
しいけたよ。
Tôi mới được đảm nhiệm công việc mới đấy.

Trên đây là nội dung bài viết : 闘う ける Nghĩa là gì しゅび たたかう ひきうける. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: