You dont have javascript enabled! Please enable it!

実は 夜 地 Nghĩa là gì じつは よ ち

実は 夜 地 Nghĩa là gì じつは よ ち

実は 夜 地 Nghĩa là gì じつは よ ち
Nghĩa là gì じつは よ ち. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

実は

Cách đọc : じつは
Ý nghĩa : thật ra thì
Ví dụ :
あれはの勘いでした。
Đó thực ra là sự hiểu lầm của tôi

Cách đọc :
Ý nghĩa : đêm, buổi tối
Ví dụ :
あと1けますね。
Còn 1 giờ nữa là màn đêm sẽ khép lại

Cách đọc :
Ý nghĩa : đất, nơi
Ví dụ :
はそのりの涯をごしたんだ。
Anh ây đã trải qua thời gian còn lại của cuộc đời tại đó

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì じつは よ ち. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: