You dont have javascript enabled! Please enable it!

寒気 夕焼け 傷める Nghĩa là gì ?さむけ samuke ゆうやけ yuuyake いためる itameru

寒気 夕焼け 傷める Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

寒気 夕焼け 傷める Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
け 傷める Nghĩa là gì ?さむけ samuke ゆうやけ yuuyake いためる itameru. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  け 傷める

寒気

Cách đọc : さむけ samuke
Ý nghĩa : cảm giác ớn lạnh
Ví dụ :
だかがします。
Không hiểu sao tôi cảm thấy ớn lạnh

夕焼け

Cách đọc : ゆうやけ yuuyake
Ý nghĩa : hoàng hôn
Ví dụ :
けがきれいです。
Hoàng hôn hôm nay thật đẹp

傷める

Cách đọc : いためる itameru
Ý nghĩa : làm tổn thương
Ví dụ :
を傷めたんだ。
Anh ấy đã làm tốn thương lưng trong nhu đạo

Trên đây là nội dung bài viết : け 傷める Nghĩa là gì ?さむけ samuke ゆうやけ yuuyake いためる itameru. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: