You dont have javascript enabled! Please enable it!

封筒 危ない テキスト Nghĩa là gì ?ふうとう fuutou あぶない abunai テキスト tekisuto

封筒 危ない テキスト Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

封筒 危ない テキスト Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
ない テキスト Nghĩa là gì ?ふうとう fuutou あぶない abunai テキスト tekisuto. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ない テキスト

封筒

Cách đọc : ふうとう fuutou
Ý nghĩa : phong bì
Ví dụ :
その筒にれた。
このきさの筒がしいのですが。
tôi đã cho bức thư đó vào phong bì
Tôi muốn phong bì to cỡ này

危ない

Cách đọc : あぶない abunai
Ý nghĩa : nguy hiểm
Ví dụ :
そのくてない。
Con đường này nhiều xe nên nguy hiểm

テキスト

Cách đọc : テキスト tekisuto
Ý nghĩa : Sách giáo khoa
Ví dụ :
テキストをんでください。
Hãy đọc sách giáo khoa

Trên đây là nội dung bài viết : ない テキスト Nghĩa là gì ?ふうとう fuutou あぶない abunai テキスト tekisuto. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: