You dont have javascript enabled! Please enable it!

山登り 三流 爪切り Nghĩa là gì やまのぼり さんりゅう つめきり

山登り 三流 爪切り Nghĩa là gì やまのぼり さんりゅう つめきり

り Nghĩa là gì やまのぼり さんりゅう つめきり. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

山登り

Cách đọc : やまのぼり
Ý nghĩa : sự leo núi
Ví dụ :
りにきます。
Ngày mai tôi sẽ đi leo núi với bạn.

三流

Cách đọc : さんりゅう
Ý nghĩa : loại ba, hạng ba
Ví dụ :
たが、だよ。
Anh ấy tốt nghiệp một trường đại học hạng ba, và giờ anh ấy là giám đốc một công ty đấy.

爪切り

Cách đọc : つめきり
Ý nghĩa : đồ cắt móng tay
Ví dụ :
りをってください。
Xin hãy lấy đồ cắt móng tay ra

Trên đây là nội dung bài viết : り Nghĩa là gì やまのぼり さんりゅう つめきり. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: