You dont have javascript enabled! Please enable it!

布 英文 そろえる Nghĩa là gì ぬの えいぶん そろえる

布 英文 そろえる Nghĩa là gì ぬの えいぶん そろえる

布 英文 そろえる Nghĩa là gì ぬの えいぶん そろえる
そろえる Nghĩa là gì ぬの えいぶん そろえる. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ :  そろえる

Cách đọc : ぬの
Ý nghĩa : vải
Ví dụ :
このはカーテンに使えます。       このぬのはカーテンにつかえます。
miếng vải này được dùng làm rèm cửa

英文

Cách đọc : えいぶん
Ý nghĩa : câu tiếng anh
Ví dụ :
きました。     かのじょはえいぶんのてがみをかきました。
cô ây đã viết thư bằng tiếng anh

そろえる

Cách đọc : そろえる
Ý nghĩa : làm cho thống nhất
Ví dụ :
さをそろえて瓶にさしましょう。 はなはながさをそろえてかびんにさしましょう。
hãy làm cho chiều dài của hoa cùng 1 cỡ rồi cắm vào bình nào

Trên đây là nội dung bài viết : そろえる Nghĩa là gì ぬの えいぶん そろえる. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: