You dont have javascript enabled! Please enable it!

平均 末 追加 Nghĩa là gì へいきん すえ ついか

平均 末 追加 Nghĩa là gì へいきん すえ ついか

平均 末 追加 Nghĩa là gì へいきん すえ ついか
Nghĩa là gì へいきん すえ ついか. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

平均

Cách đọc : へいきん
Ý nghĩa : bình quân
Ví dụ :
に8ぐらいいています。
Bình quân 1 ngày tôi làm việc khoảng 8 tiếng

Cách đọc : すえ
Ý nghĩa : cuối ~
Ví dụ :
いの、やっとに至った。
Sau 1 cuộc nói chuyện dài, cuối cùng đã đi tới thống nhất (đồng ý)

追加

Cách đọc : ついか
Ý nghĩa : sự thêm vào
Ví dụ :
オーダーをしました。
Tôi đã thêm đơn đặt hàng

Trên đây là nội dung bài viết : Nghĩa là gì へいきん すえ ついか. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: