You dont have javascript enabled! Please enable it!

引っ掛ける 麓 ほうき Nghĩa là gì ひっかける ふもと ほうき

引っ掛ける 麓 ほうき Nghĩa là gì ひっかける ふもと ほうき

っ掛ける 麓 ほうき Nghĩa là gì ひっかける ふもと ほうき. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : っ掛ける 麓 ほうき

引っ掛ける

Cách đọc : ひっかける
Ý nghĩa : móc vào
Ví dụ :
そのはハードルにっ掛けたんだ。
Tuyển thủ đó đã bị mắc chân vào hàng rào chạy.

Cách đọc : ふもと
Ý nghĩa : chân núi
Ví dụ :
の麓にんでいるよ。
Anh ấy sống ở dưới chân núi đấy.

ほうき

Cách đọc : ほうき
Ý nghĩa : cái chổi
Ví dụ :
ほうきで庭をしました。
Tôi đã lấy chổi dọn dẹp khu vườn.

Trên đây là nội dung bài viết : っ掛ける 麓 ほうき Nghĩa là gì ひっかける ふもと ほうき. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: