You dont have javascript enabled! Please enable it!

引用 芸術 解釈 Nghĩa là gì いんよう げいじゅつ かいしゃく

引用 芸術 解釈 Nghĩa là gì いんよう げいじゅつ かいしゃく

引用 芸術 解釈 Nghĩa là gì いんよう げいじゅつ かいしゃく
釈 Nghĩa là gì いんよう げいじゅつ かいしゃく. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : 

引用

Cách đọc : いんよう
Ý nghĩa : trích dẫn
Ví dụ :
にそのしたの。
Trong luận văn tôi có trích dẫn sách đó

芸術

Cách đọc : げいじゅつ
Ý nghĩa : nghệ thuật
Ví dụ :
ここはするです。
Đây là quốc gia yêu nghệ thuật

解釈

Cách đọc : かいしゃく
Ý nghĩa : giải nghĩa
Ví dụ :
この詩を釈してみましょう。
Hãy thử giải nghĩa bài thơ này xem nào

Trên đây là nội dung bài viết : 釈 Nghĩa là gì いんよう げいじゅつ かいしゃく. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: