You dont have javascript enabled! Please enable it!

当たり前 やり方 わずか Nghĩa là gì ?あたりまえ やりかた わずか

当たり前 やり方 わずか Nghĩa là gì – Từ điển Nhật Việt

当たり前 やり方 わずか Nghĩa là gì - Từ điển Nhật Việt
たり やり わずか Nghĩa là gì ?あたりまえ やりかた わずか. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Nhật Việt này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : たり やり わずか

当たり前

Cách đọc : あたりまえ
Ý nghĩa : đương nhiên
Ví dụ :
あなたの績ががったのはたりです。
Thành tích của anh lên là chuyện đương nhiên

やり方

Cách đọc : やりかた
Ý nghĩa : cách làm
Ví dụ :
のやりえてください。
Hãy chỉ cho tôi cách làm

わずか

Cách đọc : わずか
Ý nghĩa : chỉ một chút
Ví dụ :
はわずかならしている。
Anh ấy đang sống nhờ vào chút tiền tiết kiệm

Trên đây là nội dung bài viết : たり やり わずか Nghĩa là gì ?あたりまえ やりかた わずか. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Nhật khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(bằng kanji, hiragana hay romaji đều được) + nghĩa là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: